Voor het clubhuis en de sportvelden gelden de huisregels van onze overkoepelende stichting AMVJ Sportcentrum. Ieder lid verplicht zich hiervan op de hoogte te stellen en zich aan deze huisregels te houden. Posters met de huisregels hangen in het sportcentrum.