BBQ Tafeltennis Zaterdag 16 September

Op Zaterdag 16 september a.s. organiseren wij een BBQ voor onze senior leden. Start 16:00 uur, start BBQ 18:00 uur

Alvorens er aan de BBQ deelgenomen kan worden moeten er enige sportieve activiteiten verricht worden (geen tafeltennis). Er zijn 3 spelen en er kan een prijs gewonnen worden.

Er komt een inschrijvingsformulier in de zaal te hangen waarop je je deelname kunt aangeven. Op dit formulier kan tevens aangegeven worden of men vegetarisch wil eten.
Deelname voor de leden is gratis. Er worden 3 consumptiebonnen verstrekt die bij de bar ingewisseld kunnen worden voor een drankje.

Het is mogelijk een introducé mee te nemen. Voor een introducé bedraagt de deelname € 20,- (inclusief 3 consumptiebonnen)

Wij hopen op mooi weer.

De ontspanningscommissie

===========================================================================================================

On Saturday September 16 we organize a BBQ for our senior members. Start at 4:00 PM, start BBQ 6:00 PM

Before participating in the BBQ, some sporting activities must be performed. (No table tennis) There are 3 games and it is possible to win a prize.

There will be a sign-up sheet in the hall on which you can write your name to participate. At this sheet you can also indicate whether you prefer vegetarian food.
Participation for members is free. 3 consumption vouchers are provided for drinks at the bar.

It is possible to bring an invitee, The invitee can participate in the BBQ for € 20,– (included 3 vouchers for drinks).

Let’s hope the weather will be fine.

De ontspanningscommissie