QR Code verplicht (QR code required)

Als gevolg van de nieuwe COVID-19 maatregelen vanuit de rijksoverheid zal vanaf Zaterdag 6 november bij het binnentreden van de kantine en het terras, gevraagd worden naar een QR code.

Vanaf 18 jaar geldt, dat een corona toegangsbewijs (CTB) verplicht getoond moet worden om toegang tot onze speelzaal te krijgen. Voor de jeugd tot 18 jaar is er dus vrijstelling maar voor begeleidende ouders geldt het bovenstaande. Vrijwilligers van AMVJ zullen met dat toezicht belast worden. Wij vragen jullie hieraan volledig mee te werken. Op zich is het een simpele  handeling en eenmaal binnen kunnen we gebruik maken van de kleedruimtes en toiletten.

Naast het tonen van de QR code blijven de gebruikelijke Corona maatregelen van kracht, zoals 1 ½  meter afstand houden, hygiëne maatregelen en dergelijke. (zie informatie in de speelzaal.)Het kan zijn dat er nog aanvullende instructies komen. We houden jullie op de hoogte.

Laat je vooral niet ontmoedigen, blijf komen spelen! Maar neem je QR code (liefst digitaal) mee.

5 november 2021.Het bestuur  AMVJ Tafeltennis.

 

====== OR code required ======

As a result of the new COVID-19 measures from the central government, you will be asked for a QR code from Saturday 6 November when entering the canteen and the terrace.

From the age of 18, a corona admission ticket (CTB) must be shown to gain access to our gaming room. There is therefore an exemption for youth up to 18 years, but the above applies to accompanying parents.Volunteers from AMVJ will be charged with that supervision. We ask you to cooperate fully with this. In itself it is a simple operation and once inside we can use the changing rooms and toilets.

In addition to showing the QR code, the usual Corona measures remain in force, such as keeping 1 ½ meters away, hygiene measures and the like. (See information in the game room.)Additional instructions may be forthcoming. We will keep you informed.

Don’t get discouraged, keep playing! But bring your QR code (preferably digitally) with you.Nov 5, 2021.Club board AMVJ Table Tennis.