Sportieve Groet

Beste Leden van AMVJ Tafeltennis.

Graag informeer ik jullie bij deze over de ontwikkelingen binnen onze club.
Het woord C. wil ik liever niet meer uitspreken, maar het heeft jammer genoeg nog steeds invloed op ons dagelijkse leven en meer specifiek binnen onze vereniging.
De meest recente maatregelen hebben er toe geleid dat er weer aanpassingen zijn waar we rekening mee moeten houden.

  • We prijzen ons in ieder geval gelukkig dat Tafeltennissen nog steeds door mag gaan. De kantine kan niet open, dus drankje achteraf wordt nu niet geschonken. Koen en Rodney houden wel steeds de deur voor ons open. Ze blijven voor ons beschikbaar en dat is fijn!
  • Onze speeltijden zijn enigszins aangepast aan die nieuwe situatie (zie hiervoor de bijgewerkte kalender op deze website). De zondag en vrijdag shift hebben we tijdelijk opgeheven maar een zaterdagmiddag shift is toegevoegd.
  • Er is veel belangstelling bij de leden om te komen spelen. Begrijpelijk is dat sommigen nog terughoudend zijn en voorlopig van spelen afzien.
  • Aan de oproep om ondanks de beperkingen onze vereniging te blijven steunen door lid te blijven is grotendeels gehoor gegeven. Slechts enkelen, maar meer om andere redenen, hebben het lidmaatschap opgezegd. Dank voor jullie vertrouwen!
  • Besturen in deze tijd is lastig ,ook al kunnen we met de sociale media prima met elkaar communiceren. Toch  hebben we afgelopen week na een half jaar weer ‘live’ vergaderd.
  • Buiten de huishoudelijke dingen hebben we hier besloten een nieuwe website te (laten) ontwikkelen en daar actiever mee om te gaan. Op deze manier informeren we niet alleen ons huidige maar ook ons potentiële ledenbestand over onze mooie AMVJ tafeltennisvereniging.

Doe wat goed is, blijf gezond!

Mede namens het bestuur, groet ik jullie allen,

Maarten Doedes, Voorzitter AMVJ Tafeltennis.