Terugblik 2020 en Wens 2021

“Wat een jaar” –  Terugblik 2020.

Deze woorden typeerde het afgelopen jaar.

Competitiestop, Vrij spelen niet mogelijk, Protocol, Bang voor Covid,
Even niet spelen, Speelrooster, Dagdeelcoördinator, Sluiting kantine,
Thuis omkleden, Shift, Jaarvergadering vervallen, Niet dubbelen,
Balletjes ontsmetten, Anderhalve meter, Geen drankje na het spelen,
Aanmelden bij DDC, Tafels ontsmetten, Hoogste stand luchtcirculatie,
Zoom bestuursvergaderen, Max 4 tafels 8 spelers, QR code, aanmelding,
Aanwezige spelers bijhouden

Zelf invullen…………………………

Wens voor het nieuwe jaar 2021
Alle leden van AMVJ TAFELTENNIS wens ik een goed, gezond en sportief 2021.
Dat we elkaar spoedig onder betere omstandigheden weer mogen ontmoeten.

Namens het bestuur,
Maarten Doedes (voorzitter)

PS: Welkom op onze nieuwe website. We zijn de website nog aan het verfijnen. Heb je ideeën, suggesties of een bijdrage, laat het weten. Content kan worden aangeleverd aan de web redactie (amvj.tafeltennis@gmail.com).