Update bestuur omtrent Corona

Beste leden van AMVJ Tafeltennis,

Graag informeer ik jullie over enkele zaken die spelen binnen onze vereniging en ons sportpark.

Het is een open deur te zeggen dat we in vreemde tijden leven. Door het coronavirus worden we gereguleerd door wat we protocollen noemen. Regels, hoe we ons ten opzichte van elkaar dienen te verhouden.

Gedurende de afgelopen zomermaanden hebben we in onze vereniging een herstart gemaakt met spelen via aanmelding vooraf. Dat heeft goed gewerkt en zetten we tot nader bericht voort, gedurende het coronatijdperk.

Het speelrooster, bij jullie bekend, hebben we enigszins aangepast en kan op de kalender op deze website worden bekeken. De competitie start weer, waarvoor de shift op maandagavond is komen te vervallen. Zo ook starten de trainingen weer, op dinsdagavond voor de recreanten en donderdagavond voor hen die competitie spelen.
Er blijven dan nog 9 shiften over om met maximaal 8 personen te spelen.

Graag wil ik leden die nog aarzelen om te komen spelen, aanmoedigen, het batje weer op te pakken. De hitte is voorbij, het ventilatie systeem werkt op volle toeren goed en afdoende. Ik hoop zoveel mogelijk leden weer achter de tafel te ontmoeten om onze fijne sport uit te oefenen. Meld je aan bij de betreffende dagdeelcoordinator voor je gewenste speeltijd.

Het verzoek om de Contributie voor seizoen 20/21 te voldoen hebben jullie ontvangen.
Vóór de opzegtermijn hebben gelukkig maar enkele leden opgezegd.
Dat is fijn, want we hebben jullie als leden hard nodig om een sterke vereniging te blijven. Mocht je om welke reden dan ook, financiele beperkingen hebben, neem dan contact op met ondergetekende of Mario Spoor, onze nieuwe penningmeester en we treffen een regeling.

Het eerder aan julie toegezonden protocol blijft gelden.
Wel wordt er, nu alle sporten op ons sportpark weer actief zijn, iets aan toegevoegd, namelijk een registratie/gezondheidscheck.
Ieder, ouder dan 13 jaar wordt gevraagd aan die check mee te doen door de link http://www.amvj.amsterdam/gezondheidscheck te gebruiken of de QR code te gebruiken met je smartphone (zie link hieronder)

2020-09-03_QR_code_AMVJ_-1
Die check is wenselijk maar formeel niet verplicht.

Ook zijn de regels op het park en in de kantine zijn verder uitgewerkt in een folder welke binnenkort op de website van AMVJ is te raadplegen.

Ja, alles is een beetje anders en vraagt onze aanpassing.
Voor de één wellicht eenvoudiger dan de ander.
Laten we hopen dat we in het nieuwe jaar weer meer vrijheid mogen ervaren en het virus is te bestrijden.

Doe wat goed is, blijf gezond!
Een hartelijke tafeltennisgroet van uw voorzitter,

Maarten Doedes