Het verenigingsjaar loopt van 1 juli van enig jaar tot en met 30 juni van het jaar daarop. Opzeggingen door het lid dienen plaats te vinden uiterlijk een maand voor het einde van het verenigingsjaar, derhalve uiterlijk vóór 1 juni van enig jaar. 

Alleen in uitzonderlijke gevallen, zoals verhuizing of een blessure die blijvend is, kun je je lidmaatschap eerder opzeggen. Lidmaatschap voor een competitiespeler geldt altijd voor het hele verenigingsjaar i.v.m. afdracht contributie aan de NTTB.

Opzegging van het lidmaatschap van tafeltennisvereniging AMVJ dient schriftelijk of per mail te gebeuren bij de secretaris van onze club (amvjttsecr@gmail.com).